Informacja dla Pacjentów w sprawie składania skarg i wniosków

Skargi, wnioski i petycje mogą być wnoszone do Dyrekcji Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie:

 • pisemnie na adres: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Klasztorna 6, 28-400 Pińczów.
 • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@szozpinczow.pl
 • poprzez ePUAP ( adres skrzynki: SZOZ_Pinczow )
 • osobiście w sekretariacie SZOZ.
 • ustnie do protokołu, sporządzonego przez pracownika w sekretariacie.

Jednocześnie  Pacjent ma prawo do składania skarg, wniosków i petycji do :

- Sekcji Skarg i Wniosków przy Świętokrzyskim Oddziale Wojewódzkim NFZ ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce.

- Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa tel. 800 190 590 lub 22 572 63 81

- Rzecznika Praw Pacjenta - Biuro Rzecznika Praw Pacjenta ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, mail: sekretariat@bpp.waw.pl tel. 800 190 590

- Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa tel. 800 676 676 mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

- Pełnomocnika ds. Ochrony Praw Pacjentów i Osób Niepełnosprawnych ( adres do korespondencji: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa )

- Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej - Świętokrzyska Izba Lekarska, al. Ks. Jerzego Popiełuszki 43, 25-155 Kielce, mail: sekretariat@sil.apsnet.pl tel. 41 362 13 81

- Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Nowy Świat 32A, 25-522 Kielce, tel. 41 300 26 62, 41 315 61 87, mail: izba@sipip.kielce.pl

- Wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, al. IX Wieków Kielc 3 , 25-516 Kielce, tel. 41 342 13 82, 41 342 10 35

- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jeżeli ubezpieczony doznał krzywdy lub uszczerbku na zdrowiu, może zwrócić się do sądu cywilnego/przeciwko zakładowi opieki zdrowotnej/. Natomiast gdy zachodzi podejrzenie, że zdarzenie ma związek z czynem karalnym - ma prawo złożyć zawiadomienie do prokuratury. 

Zarządzenie Dyrektora Nr 28/2019 w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - do wglądu w sekretariacie SZOZ. 

Rejestr zmian dla: Informacja dla Pacjentów w sprawie składania skarg i wniosków

 • Podmiot odpowiedzialny
 • Szoz Pińczów
 • Wytworzył:
 • b/d
 • Opublikował:
 • Paweł Bardzyński
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • 2023-04-26 11:24:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Szoz Pińczów
 • b/d
 • Paweł Bardzyński
 • 2023-04-26 11:24:00
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny
 • Szoz Pińczów
 • Wytworzył:
 • b/d
 • Opublikował:
 • Paweł Bardzyński
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • 2023-04-26 10:45:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Szoz Pińczów
 • b/d
 • Paweł Bardzyński
 • 2023-04-26 10:45:00
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny
 • Szoz Pińczów
 • Wytworzył:
 • b/d
 • Opublikował:
 • Paweł Bardzyński
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • 2023-04-26 09:58:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Szoz Pińczów
 • b/d
 • Paweł Bardzyński
 • 2023-04-26 09:58:00
 • Podejrzyj

informacja o cookies

Szanowny czytelniku

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.