RODO

Klauzula informacyjna dla pacjentów Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO“, informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie (ul. Klasztorna 6, 28-400 Pińczów).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, a także przepisów ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.
 3. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Łukasz Chodór, adres email: lukasz.chodor.iodo@gmail.com
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przechowywania dokumentacji medycznej – stosownie do przepisów ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 6. ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach prawem przewidzianych) lub ograniczenia przetwarzania.
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. podanie danych jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa.

Rejestr zmian dla: RODO

 • Podmiot odpowiedzialny
 • Szoz Pińczów
 • Wytworzył:
 • b/d
 • Opublikował:
 • Paweł Bardzyński
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • 2023-02-08 01:12:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Szoz Pińczów
 • b/d
 • Paweł Bardzyński
 • 2023-02-08 01:12:00
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • b/d
 • Opublikował:
 • Paweł Bardzyński
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • 2022-08-04 11:03:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • b/d
 • Paweł Bardzyński
 • 2022-08-04 11:03:00
 • Podejrzyj

informacja o cookies

Szanowny czytelniku

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.